دسته: پروژه VB

دانلود پروژه خودپرداز به زبان vb6

  فهرست چکیده 3 مقدمه 4 تاریخچه دستگاه های ATM 4 طرز كار اولین خودپردازها 5 فصل اول: Source Code 7 فصل دوم: تحلیل پایگاه داده 17 فصل سوم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده...