برچسب / آئین مدیریت

  • شهریور ۲۰, ۱۳۹۲ - admin

    آئين نوين مدیریت

    By: Peter F.Drucker فصل1- ائين نوين مديريت چرا انگاشت ها با اهميت هستند؟‌- مديريت يعني مديريت بازرگاني- تنها سازمان دهي درست- تنها راه درست اداره کردن انسان ها- فن اوري ها و کاربران نهايي فراورده ها ثابت و مشخصند- قلمرو مديريت از ديد حقوقي و قانون، تعريف شده و روشن است- قلمرو مديريت از ديد […]

    بیشتر