برچسب: آئین مدیریت

آئين نوين مدیریت

By: Peter F.Drucker فصل1- ائين نوين مديريت چرا انگاشت ها با اهميت هستند؟‌- مديريت يعني مديريت بازرگاني- تنها سازمان دهي درست- تنها راه درست اداره کردن انسان ها- فن اوري ها و کاربران نهايي...