برچسب / آبزیان سد

  • خرداد ۱۶, ۱۳۹۲ - admin

    بررسی آبزیان سد 15 خرداد

    چكيده اين پروژه در ايستگاههايي بر روي رودخانه قمرود و سد پانزده خرداد در استان قم انجام گرفت. كه هدف از اجراي آن معرفي گونه هاي مختلف ماهيان و همچنين انواع موجودات نبتيك و ساير جانداران موجود در اين منطقه مي باشد.  در اين بررسي از ادوات مختلف صيد, جهت صيد انواع ماهيان ساكن و […]

    بیشتر