برچسب / آبیاری گل

  •   توجيه فني :    كشت گل و گياه در گلخانه به صورت رديفي انجام مي‌شود .‌ آبياري لازم نيز براي گلها بسته به نوع و امكانات و شرايط عمدتا به صورت باراني و يا سيستم قطره اي است.   فواصل كشت بذر و قلمه ها در رديف ها ، مختلف و متفاوت است و […]

    بیشتر