برچسب: آجرکشی

گزارش کارآموزی ساختمان سازی رشته عمران

عنوان: گزارش کارآموزی ساختمان سازی رشته عمران  دانشكده فني مهندسي عمران واحد بوشهر مقدمه:    دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي...