برچسب / آرايــــش الـكتـرونـي

  • پایان نامه بررسی عناصر شیمیایی 168 صفحه و کامل می باشد   تاریخچــه: (آنگلوساکسون: Siolfur, Seolfor لاتین: نقره (Argentom). نقره از زمان‌های قدیم شناخته شده بوده است و در کتاب انجیل عهد عقیق به آن اشاره شده است. باقی مانده‌های سرباره‌ای در آسیای دور و در جزایری در دریای اژه نشان می‌دهد که بشر از […]

    بیشتر