برچسب: آرد گندم

گزارش کارآموزی در کارخانه آرد رشته صنایع غذایی

  مقدمه فرآیند تولید آرد شامل مراحل مختلف از مرحله ورود گندم به کارخانه تا خروج آرد نهایی میباشد . آرد، یکی از اجزای مهم در تهیه ی انواع غذاها است. ماده ی پودر...