برچسب / آرماتوربندی

  • عنوان: گزارش کارآموزی ساختمان سازی رشته عمران  دانشكده فني مهندسي عمران واحد بوشهر مقدمه:    دانشجويان رشته عمران در دوره كارداني كه دوسال به طول مي انجامد با درسهاي تئوري آشنا ميشوند وتا حدودي با مسائل مختلف ساختمان سازي  آشنا ميشوند ولي باز نياز به كسب تجربه دارند وكسب اين تجربه ميسرنيست  مگر انكه دانشجويان […]

    بیشتر