برچسب / آزمون آرایشگری

  • مجموعه سوالات کتبی آزمون مهارت آموزش و پیرایش زنانه +پاسخنامه این فایل شامل تمامی سوالات مطرح شده در این آزمون و برای تمامی بخش ها می باشد شامل: مجموعه سوالات پیرایشگر موی زنانه مجموعه سوالات متعادل ساز ی چهره زنانه آرایش و پیرایش زنانه- عمومی آرایشگر موی زنانه مجموعه سوالات آرایش وپیرایش زنانه – عمومی […]

    بیشتر