برچسب: آزمون اضطراب زونگ

بررسي و مقايسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبريز +آزمون اضطراب زونگ

  بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات در سال تحصيلي 86-1385 مقدمه : قرن حاضر قرن فن‌آوري، قرن اضطراب و قرن پيچيدگي‌‌هاست كه هر...