برچسب: آزمون افسردگی

بررسي و مقایسه میزان افسردگی در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه + پرسشنامه بک

چكيدة تحقيق: پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان افسردگي بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان كوهدشت انجام گرفت. به اين صورت كه تعداد 40 نفر از دانش‎آموزان (20 نفر...

مقايسه ميزان افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس كودكان استثنايي ومعلمان مدارس عادي+پرسشنامه

اضطراب وافسردگي دو مقوله بسيار مهم در زندگي افراد مي باشد چرا كه هر فرد بدون شك درمعرض استرسها وتنش ها قرار مي گيرد واين ، ميزان اثر پذيري فرد است كه مشخص مي...

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

بیان مسئله 1-1) مقدمه: تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این...

هنجار يابي آزمون افسردگي كودكان ماريا كواس بر روي دانش آموزان دختر و پسر

  هنجار يابي آزمون افسردگي كودكان ماريا كواس بر روي  دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمايي شهرستان تربت حيدريه در سال 84 ـ83 مقدمه  : بدون شك نيروي انساني از مهم ترين سرمايه‌هاي ...