برچسب: آزمون تعيين PH محلول

ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

  چکیده در اين تحقيق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه اسفرزه در خانواده بارهنگ بصورت گرانولاسيون مرطوب تهيه شد. پوسته دانه اسفرزه از شركت ايران داروك تهيه تحت و تست‌هاي فارماكوپه‌اي شامل: (ضريب...