برچسب / آزمون شخصیت ایزنگ

  • بررسی ویژگی های شخصیتی مدرسه گریزان پسر مقطع دبیرستان ناحیه یک شهر کرمانشاه درسال 86 مقدمه کودکان زیر بنای فرهنگ و اعتبار هر خانواده و نهایتاً هر جامعه را تشکیل می دهند. تربیت این غنچه های بوستان هستی حد و مرزی نمی شناسد. اگر بپذیریم که تعلیم و تربیت در تعیین سرنوشت کودک و شکل […]

    بیشتر