برچسب: آزمون مداد خطی

بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر كلاس پنجم دو تا از مدارس كرج+پرسشنامه

+ آزمون مدد كاغذي چند گزينه اي سنجش خلاقيت (MPPT) چکیده پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دختر كلاس پنجم دو تا از مدارس كرج انجام شده...