برچسب: آزمون هراس اجتماعی

مقایسه میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه رازی کرمانشاه+پرسشنامه

چکیده[1]: هراس[2] اجتماعی که تحت عنوان اضطراب[3] اجتماعی نیز خوانده می شود، اختلالی روان شناختی است که با علائم اضطراب ناتوان کننده و گوش به زنی بیش از حد در موقعیتهای اجتماعی روزمره مشخص...