برچسب / آزمونbod

  • شرح مختصر جدول 1-1 طبقه بندی انواع فاضلاب‏ها ترکیب فاضلاب ضعیف متوسط قوی رنگ فاضلاب تازه خاکستری خاکستری خاکستری رنگ فاضلاب کهنه خاکستری مایل به سیاه مایل به سیاه مایل به سیاه بوی فاضلاب تازه کهنه و مرطوب کهنه و مرطوب کهنه و مرطوب بوی فاضلاب کهنه تخم مرغ گندیده تخم مرغ گندیده تخم مرغ […]

    بیشتر