برچسب / آسیب اجتماعی

  • فروردین ۲۹, ۱۳۹۲ - admin

    تحقیقی با موضوع اشتغال و بیکاری

    یک بررسی ازروند اشتغال در ایران یكی از چالشهای مهم اقتصادی كه جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیكاری است. برآوردها حكایت از آن دارد كه حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی كشور بیكار است و به عبارتی نرخ بیكاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه […]

    بیشتر