برچسب / آسیب شناسی انفعال

  •   عنوان آسیب شناسی انفعال در جنبش دانشجویی   پیشگفتار دانشجویان، به دلیل آرمان گرایی، آشنایی با متون مدرن و برخورداری از سطح بالای آگاهی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همواره در مبارزات ملت ها جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده اند. این قشر به دلیل آنكه از درك فوق العاده ای برای فهم […]

    بیشتر