برچسب: آسیب شناسی دانشجو

آسیب شناسی انفعال در جنبش دانشجویی و راههای برون رفت از آن

  عنوان آسیب شناسی انفعال در جنبش دانشجویی   پیشگفتار دانشجویان، به دلیل آرمان گرایی، آشنایی با متون مدرن و برخورداری از سطح بالای آگاهی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همواره در مبارزات ملت...