نوشته‌ها

اصول عمومی آسیب های ورزشی

آسیب‌های اسکلتی (شکستگی‌ها) سه استاد.
اصولاً باید شکستگی را یک آسیب بالقوه جدی تلقی کرد چون نه تنها اسکلت بلکه بافت‌های نرم مجاور آن مانند عروق، اعصاب، تاندونها، رباطها، عضله‌ها و پوست دچار آسیب می‌شود. شکستگی ممکن است نتیجه‌ی یک ضربه مستقیم باشد مثل ضربه به ساق پا یا غیرمستقیم باشد مثل از دست دادن تعادل و خوردن به زمین «شکستگی‌ها را می‌توان به انواع طولی، عرضی، مایل، مارپیچی، فشرده، خرد شده، کمانی، ترکه‌ای تقسیم کرد (جزوه‌ی دکتر براتی) هنگامی‌که دو سر استخوان شکسته پوست را بشکافد شکستگی باز یا مرکب و زمانی‌که پوست صدمه نبیند بسته یا ساده است. اگر شکستگی سطح مفصل مجاور را نیز دربرگیرد شکستگی را مفصلی گویند.
شکستگی مفصلی:
داخل مفصلی: به داخل مفصل راه یافته است.
خارج مفصلی: به داخل مفصل راه نیافته است.
شکستگی ؟؟: نوع دیگری از شکستگی که در آن بخشی از استخوان که به ماهیچه یا رباط متصل است کنده می‌شود.
انواع مختلف جابه‌جایی استخوان در اثر شکستگی عبارت است از: زاویه‌دار شدن، چرخیدن و کوتاه شدن.
آسیب‌های مربوط به بافت‌های نرم:
معمولاً لبه‌های تیز استخوان شکسته به بافت‌های نرم مجاور آسیب می‌رساند در مواردی نادر ممکن است عروق و اعصاب اصلی بر اثر شکستگی صدمه ببیند.
شکستگی‌ها: آسیب‌شناسی خداداد.
انواع شکستگی
شکستگی جزئی، کامل، ساده، باز
شکستگی کامینوت (Comminute) استخوان جدا شده و قطعه‌های کوچک استخوان بین دو قسمت اصلی یافت می‌شود.
شکستگی ترکه‌ای (Green Stick) یک شکستگی ناقص است که در آن یک طرف استخوان جدا می‌شود.
شکستگی درهم فرورفته یا فشرده (Impact) یک قسمت استخوان به داخل قسمت دیگر رانده می‌شود.
شکستگی پاتس(Putts) در ناحیه دیستال استخوان نازک‌نی، همراه با آن آسیب شدید به مفصل پائینی درشت‌نی و یا پارگی رباط جانب خارجی اتفاق می‌افتد.
شکستگی کالیس (Calls’s) در ناحیه دیستال استخوان زنداعلی، تغییر مکان در جهت خلفی
شکستگی مایل (Obligue): مکانیزم آن مانند مارپیچی عبارت است از چرخش یک انتهای استخوانی وقتی که انتهای دیگر ثابت باشد.
شکستگی فشرده (Depressed): اغلب در استخوان‌های پهن مانند جمجمه اتفاق می‌افتد.
علائم شکستگی: سه استاد.
1- تورم و خون‌مردگی در محل جراحت (آسیب‌دیدگی بافت‌های نرم و عروق کوچک)
2- حساسیت و احساس درد بر اثر حرکت یا فشار دادن عضو آسیب‌دیده
3- تغییر شکل و ایجاد ناهنجاری حرکتی در استخوان شکسته
درمان:
هنگام شکستگی اندام‌های فوقانی (دست‌ها) معمولاً عضو را با بستن به بدن حمایت و اندام‌های تحتانی را به اندام قرینه می‌بندند تا ثابت بماند. مفاصل مجاور محل شکستگی را نیز باید بی‌حرکت نگه داشت.
مراحل التیام شکستگی: (خداداد)
1- بر اثر پاره‌شدن رگ‌ها، خون خارج شده، خون منعقد شده و در اطراف محل شکستگی تشکیل لخته خون (hematome) می‌دهد.
2- بافت‌های جدید استخوانی در محل و اطراف شکستگی شروع به رشد می‌نمایند. این بافت جدید را کالوس (Callus) می‌نامند.
3- مرحله شکل‌داند مجدد محل شکستگی، در محل شکستگی بافت‌های مرده تدریجاً جذب می‌شوند.
آسیب‌های رباط مفصلی (سه استاد)
واژه مفصل به محل ارتباط دو یا چند استخوان اطلاق می‌شود. معمولاً ساختمان مفصل مشخص‌کننده‌ی عمل آن می‌باشد. گروهی هیچ‌گونه محدودیت حرکتی ندارند در حالی‌که بعضی فاقد هرگونه حرکت هستند هرچه استخوان‌ها در فاصله کمتری از یکدیگر قرار داشته باشند آن مفصل دارای استحکام بیشتری خواهد بود و حرکات محدود می‌باشد و هر اندازه درجه حرکت مفصل بیشتر باشد آن مفصل از استحکام کمتری برخوردار است و این گونه مفاصل در معرض صدمات و دررفتگی قرار دارند.
دامنه حرکت یک مفصل با عواملی در ارتباط است که این عوامل عبارتند از:
درجه انعطاف‌پذیری بافت پیوندی، محل اتصال عضلات، تاندون لیگامنت‌ها، توده عضلانی، چربی، وجود یا عدم وجود استخوان‌های دیگر در مسیر حرکت.
طبقه‌بندی مفاصل:
مفاصل مختلف بدن را به دو صورت تقسیم‌بندی می‌کنند: (خداداد)
1- بر حسب کار: برحسب مقدار حرکت 1- متحرک 2- نیمه متحرک 3- غیرمتحرک
2- بر حسب ساختمان: وجود یا عدم وجود حفره‌ای به نام حفره مفصلی و یا نوع بافت پیوندی که استخوان‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند انجام می‌گیرد.
مفاصل نوع دوم شامل: 1- فاصل فایبروس 2- مفاصل غضروفی 3- مفاصل سیفدیال می‌شود.
1- مفاصل فایبروس که در آن‌ها حفره مفصلی وجود ندارد و استخوان‌ها به وسیله بافت پیوندی متشکل از الیاف محکم به یکدیگر متصل می‌شوند این مفاصل فاقد حرکت ولی در مواقعی حرکت جزئی دارند 2 نوع مفصل فایبروس در بدن وجوددارد (ساچورز، سین دس موز)
ساچوز غیرمتحرک است. سین دس موز: بین زند زیرین و زبرین در ناحیه دیستال است.
2- مفاصل غضروفی: مفاصلی که در آن‌ها حفره مفصلی وجود ندارد و استخوان‌ها به وسیله غضروف به یکدیگر متصل می‌شوند از این مفاصل نیز دو نوع در بدن وجود دارد 1- سین کند زرد 2- سیمفیوز
نوع سین کندرزو مفاصل بین اپی فیزور یا فیز استخوان‌های در حال رشد (این مفاصل موقتی هستند) ارتباط دهنده صفحه عضلانی می‌باشد این مفاصل فاقد حرکت بعضی مواقع حرکت جزئی دارند.
2- مفاصل سنیمدیال: مفاصلی که دارای حفره مفصلی می‌باشند.
مفاصل بین مهره‌های ستون فقرات از نوع سیمفیوز هستند که این مفاصل به‌وسیله یک دیسک غضروفی پهن به یکدیگر مرتبط می‌شوند و حرکت به مقدار جزئی وجود دارد و در گروه مفاصل نیمه متحرک هستند.
در مفاصل سینودیال حفره‌ی مفصل را، حفره سینودیال می‌نامند حرکت دراین گونه مفاصل آزادانه صورت می‌گیرد و در دسته مفاصل متحرک قرار دارند.
مفاصل سینودیال دارای پرده سینودیال هستند این پرده مایع سینودیال ترشح می‌کند مایع سینودیال باعث لغزنده‌شدن سطح مفصل می‌شود.
مفاصل سینودیال به وسیله‌ی بندهای محکمی به نام رباط لیگامنت تقویت می‌شوند حرکت در مفاصل سینودیال به وسیله محل عضلات وتریا تاندون لیگامنت، وجود استخوان‌های دیگر که در مسیر حرکت قرار دارند تعیین می‌شود مفصل زانو نمونه بارز این مفاصل است.
آسیب‌های رباط مفصلی (سه استاد)
ساختمان مفصل تشکیل شده از حفره مفصلی، غضروف مفصلی، مایع مفصلی، سطح مفصلی، لیگامان
ثبات مفصل:
دینامیک (پویا): ماهیچه: نمونه شانه (جزوه‌ی دکتر براتی)
استاتیک(ایستا): رباط: نمونه زانو
مفصل متشکل از غضروفی است که انتهای استخوان‌ها را در سطح مفصلی می‌پوشاند ساختار همه‌ی مفاصل مشابه نیست اما معمولاً یک سطح مفصل محدب و سطح دیگر مقعر است این دو سطح در مفاصل مختلف به اشکال گوناگون روی یکدیگر قرار می‌گیرند: مثلاً در مفصل ران بخش حفره‌ای (مقعر) قسمت توپی شکل (محدب) را کاملاً احاطه می‌کند حال آن‌که حفره‌های مفاصل زانو و انگشتان بسیار کم عمق است.
استخوان‌های تشکیل‌دهنده‌ی مفصل با کپسولی از بافت‌ پیوندی به یکدیگر متصل می‌شود این کپسول مفصل را در میان می‌گیرد. کپسول مفصلی شامل غشایی است که مایع سینودیال را در میان می‌گیرد و نقاطی که فشار وارده را به مفصل بیشتر تحمل می‌کند با رباط‌هایی از جنس بافت پیوندی تقویت و محافظت می‌شود، این رباط‌ها، بروز حرکات غیرطبیعی در مفصل را محدود می‌کنند عضله‌ها و وترها مفصل را احاطه می‌کنند.
عوامل فعال و غیرفعال بر ثبات مفصل تأثیر می‌گذارد. ثبات مفصل (ثبات فعال) حاصل عملکرد عضله است که فرد آن را کنترل می‌کند، در حالی‌که اثبات غیرفعال بیشتر حاصل عملکرد رباط‌ها است مفصل بدون برخورداری از ثبات غیرفعال کافی نمی‌تواند عملکرد طبیعی داشته باشد…..

فهرست مطالب

 • انواع شکستگی 7
  درمان: 8
  طبقه‌بندی مفاصل: 9
  آسیب‌های رباط مفصلی (سه استاد) 10
  پارگی کامل: 11
  پارگی جزئی: 11
  موضع آسیب‌دیدگی: 12
  بورلیست: 15
  کشیدگی زائده‌ای: 16
  پارگی عضلانی: 17
  عوامل موثر در بروز پارگی عضلانی: 19
  خونریزی درون عضلانی: 19
  خونریزی بین عضلانی: 20
  تشکیل استخوان زائد: 21
  انواع آسیب وتری: 22
  موضع: 23
  موضع: 25
  استرین حاد: 28
  نقرس: 30
  علل: 31
  درمان: 32
  گرفتگی عضلانی: 33
  درد ناگهانی پهلو: (Stich) 34
  فصل دوم: 37
  آسیب‌های حاد بافت نرم: 37
  بالانگه داشتن عضو: 38
  فصل سوم: بیومکانیک آسیب‌های ورزشی 40
  نیروهای داخلی و خارجی: 41
  کشش: 41
  تراکم: 42
  پیچش: 43
  فشار قیچی دار: 43
  مکرر بار- خستگی: 44
  فصل چهارم 46
  قواعد پیشگیری یا اقدام‌های احتیاطی: 46
  مرحله گرم کردن: 46
  استخوان‌بندی: 47
  تمرین‌های دستگاه اسکلتی- عضلانی: 48
  تمرین‌های پویای هم تنش: 50
  اصول و قواعد انجام تمرین‌ها پس از آسیب‌دیدگی: 55
  تمرین‌های عضلانی پس از آسیب‌دیدگی: 56
  تمرین‌های پویا 57
  توصیه‌های عمومی: 59
  فصل پنجم: 69
  روش‌های درمانی: 69
  استراحت فعال: 70
  گرما درمانی: 71
  حرکت درمانی و فیزیوتراپی: 74
  فصل ششم: 78
  علائم و تشخیص: 83
  آسیب‌های پرتابی: 83
  علائم و تشخیص: 88
  علائم و تشخیص: 90
  پارگی و التهاب عضله دالی 90
  پارگی عضله سینه‌ای بزرگ: 92
  التهاب تاندون دراز دوسربازو: 94
  آسیب‌های آرنج: 95
  عارضه آرنج پرتاب‌کننده‌ها یا گلف‌بازان: 98
  علائم و تشخیص: 99
  دررفتگی: 101
  علائم و تشخیص: 102
  اعمال پزشک: 104
  اسپلنت ساعد: 105
  درمان: 106
  علائم و تشخیص: 107
  ضعف و سسی مچ دست: 107
  شکستگی اسکافوئید: 108
  در رفتگی قدامی استخوان هلالی: 109
  شکستگی مهره‌های پشتی و کمری: 112
  درد درگردن و کج گردنی: 112
  التهاب عضله سوئز خاصره: 118
  دررفتگی مفصل ران: 120
  علائم: 126
  عوامل: 128
  علائم: 130
  علائم: 131
  شکستگیهای درشت‌نی و نازک نی 132
  درد پایین ساق پا: 133
  پارگی عضله نعلی 136
  التهاب مزمن تاندون آشیل: 139
  سطوح: 146
  تکنیک: 147
  گیرافتادن اعصاب 149
  انگشت شست سخت: 153
  سندروم انگشت پا در چمن مصنوعی: 153
  پای ورزشکاران: 156
  عوامل پیشگیری 156
  منابع: 164

165 صفحه