برچسب / آشنایی با خبرنگاری

  • دسامبر 26, 2012 - admin

    آشنايي با شغل خبرنگاري

    آشنايي با شغل خبرنگاري 1-   عنوان شغل:  خبرنگاري 2-  تعريف شغل: منظور از خبرنگاري يعني تهيه ي خبر و گزارش يك رويداد به طوري كه واقعي و عيني بودن خبر مشخص باشد را خبرنگاري مي گويند. 3-   دسته (گروه) شغل خبرنگاري: خبرنگاري (تهيه ي خبر، عكاسي) 4-  شرح وظايف و مسئوليت هاي اصلي شغل: به […]

    بیشتر