برچسب / آفت سویا

  • خرداد ۱۰, ۱۳۹۲ - admin

    اصلاح ذرت ، سويا ، سورگوم

    تشكر و قدرداني :  در پايان لازم مي دانم از استاد گرامي جناب آقاي مهندس نوري و همچنين رئيس ايستگاه تحقيقات گرگان جناب آقاي مهندس كلاته ، سرپرست محترم جناب آقاي نوروز پور و ديگر اعضاي ايستگاه تحقيقات گرگان كه در طول اجراي كارآموزي يار و ياور من بودند تشكر و قدرداني نمايم . مقدمه […]

    بیشتر