برچسب / آلفاكسالون

  • بهمن ۳۰, ۱۳۹۱ - admin

    جراحی پرندگان و هوشبری

      مقدمه جوامع علمي دنيا در طي ساليان اخير شاهد رشد بي سابقه و اعجاب انگيز شاخه هاي علم دامپزشكي بوده است كه هر يك از اين شاخه ها به سهم خود پردة اسرار نهان دنياي شگفت انگيز حيوانات از جمله پرندگان را كنار زده و براي رفع معضلات آنها مي كوشد. يكي از اين […]

    بیشتر