برچسب / آلودگی محیط زیست

  • چکيده در ابتدا نظري به محيط زيست انداخته ايم و اينکه منابع الودگي چيست؟ سپس درباره ي کاهش زباله هاي خانگي پيشنهاداتي دارد در ادامه طرز صحيح استفاده از اب و مثال هايي جهت راهنمايي جلوگيري از اسراف اب.  در دنباله ي بحث راه هاي صرفه جويي انرژي در خانه از جمله گاز عنوان مي […]

    بیشتر