برچسب: آلودگی هوا

آلودگي هوا و پیشگیری از مشکلات آن

اثرات آلاينده‌ها بر انسان آلوده کننده‌هاي هوا بسته به نوع ، غلظت ومدت تماس با انسان مي‌توانند اثرات نظير تحريک ، سوزش وآبريزش تا اثرات شديد وحتي مرگ را به دنبال داشته باشند. حوادث...

تحقیق بررسی تاثیر هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی

  پایان نامه بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی مشتمل بر 133 صفحه کامل مقدمه: محدوديت سرمايه سبب مي شود تا ارزيابي اقتصادي پروژه ها و طرح...

تحقیق آلودگی هوای تهران و آثار مخرب آن بر جامعه

مقدمه 1-1- اهميت موضوع پژوهش و پيشينة آن آلودگي محيط زيست يكي از بزرگترين، يا حتي بزرگترين و حادترين معضل جهان امروز است. آسيب‌هاي بي‌شمار ناشي از آلاينده‌هاي گوناگون بر سلامتي انسان،‌ زيست بوم‌ها...