برچسب / آمفیزم

  • ژوئن 17, 2013 - admin

    اورژانسهای تنفسی

    کمتر چیزی ممکن است برای یک بیمار ترسناک تر از ناتوانی در راحت نفس کشیدن باشد ، و یکی از شایع ترین نشانه های یک اورژانس تنفسی ، تنفس غیر کافی است .  تعدادی از علایم و نشانه های دیگر ممکن است با مشکل بودن تنفس همراه باشند ، که به عنوان دیسترس تنفسی شناخته […]

    بیشتر
  •     بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی خلاصه روش اجرای پژوهش در این مطالعه نیمه تجربی ما اثرات درمان با کورتیکواسترویید خوراکی را روی۳۰ بیمار انتخاب شده بررسی می کنیم. از تمامی بیماران یک اسپیرومتری پایه به عمل می آید سپس به مدت ۳ هفته تحت […]

    بیشتر