برچسب / آموزشگاه حسابداری

  •  آموزشگاه حسابداری 1664 دانش آموز در سال   مـقـدمه :     انجام هر فعاليت اقتصادي ، مستلزم ايجاد سازوكاري براي نگهداري و ثبت گردش‌هاي انواع مالي، اعم از وجوه نقد، اعتبارات، تسهيلات و … است. به اين منظور از فن حسابداري در وهله نخست به عنوان ابزاري براي سنجش عملكرد مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و در […]

    بیشتر