برچسب / آموزش ابتدایی

  • شهریور ۱۲, ۱۳۹۲ - admin

    اهمیت تدریس در آموزش ابتدايي

    چکیده : در بحث تدریس ، عملکرد معلم به اندازه گفتار او اهمییت دارد. بیش از هر چیز ، دانش آموزان شاهد و نظاره گر رفتار معلم هستند یکی از روشهایی که نشان می دهد معلمان به دانش آموزان اهمیت می دهند و به آنها علاقه مند هستند ، گوش دادن به آنهاست. تدریس هنری […]

    بیشتر