برچسب: آموزش منبت کاری

دانلود طرح توجیهی منبت کاری

مقدمه:     واژه منبت به معناي كنده كاري روي چوب است كه سابقه اي ديرينه دارد، شايد بتوان آغاز تاريخ منبت كاري را زماني دانست كه انسان نخستين با ابزاري برنده چوبي را تراشيده...