نوشته‌ها

مقاله نيروي انساني و بهره وري كسب و كار

عنوان: نيروي انساني و بهره وري كسب و كار

مقدمه:

امروزه از تاكيد بر سرمايه گذاري بر روي سرماية فيزيكي و مادي در كار كاسته شده و بر سرمايه گذاري انساني تاكيد بيشتري مي گردد و سرمايه گذاري انساني و اعتلاي كيفيت نيروي كار يكي از زمينه ها و راههاي اصلي و اساسي افزايش بهره وري و تسريع رشداقتصادي جامعه است. كار،در آغاز بر مسائل مربوط به بهره برداري اثر بخش از نيروي انساني در كارگاه متمركز بود ، رواج سازماندهي و روشهاي صنعتي در سالهاي دهة 1960 ارزيابي كار و زمان را به نظامهاي اداري و دفتري مي كشاند .به تازگي ،پژوهشهاي نيروي انساني به بررسي رفتار فرد ،به تنهايي يا در رابطه با گروه ،گرايش يافته است. افرادي كه سخت به كارشان راغب اند سهم بيشتري در اثر بخشي سازمان دارند. بررسيهاي انجام شده نشان داده است كه برخوردارساختن افراد از هدف،تاكيد ورزيدن بر اهداف سازمان و ضرورت وجود فرد در دستيابي به آنها و عرضه داشت شغلهاي هدفمند براي ايجاد انگيزه درافراد لازم است. خلاصه اينكه ،كليد اثر بخشي سازمان ماشيني نيست ،بلكه انسان است. ما مي‌دانيم كه براي هر كاري و بخصوص هر تحقيقي نگاه كلي همه جانبه پيرامون همان مسئله يكي از الزامات اساسي است و يكي از اساسي‌ترين مسايل همه كشورها بعد از تامين امور معيشتي و امنيتي توجه به تعليم و تربيت آنهاست و بخصوص در كشور ما كه صاحب مكتبي ديني و الهي هستيم و تاكيداتي كه دين اسلام در مورد يادگيري علم و بكارگيري آن در همه شئونات زندگي قائل است اين مسئله از اهميت بيشتري برخوردار است و هيچ قصوري در اين مورد قابل توجيه نخواهد بود بنابراين ارزش آن را دارد كه همه امور مربوط با ريزبيني بيشتر و دقت موشكافانه مورد بررسي قرار گيرد و در همه زمينه‌ها از روشهاي تازه و ابتكاري استفاده گردد.امروزه هدف آموزش و پرورش تنها انتقال فرهنگ نسل گذشته به نسل آينده نيست. آموزش و پرورش بايد در دانش‌آموزان قابليتهايي را پرورش دهد كه افراد بتوانند با تجزيه و تحليل پديده‌ها، خود را با تحولات روزافزون جهان همگام سازند. ايجاد چنين نظامي در آموزش و پرورش نياز به پژوهش، برنامه‌ريزي و استفاده از ابزارهاي آموزش دارد كه بر جديدترين اصول و موازين علمي استوار است.

18 صفحه

 

منابع استخدامی آموزش و پرورش

سوالات و منابع استخدامی آموزش و پرورش

در هرآزمون استخدامی شرکت کننده باید 3 مرحله را بگذراند:

1- شرکت در آزمون عمومی و تخصصی

2- شرکت در

مصاحبه

 

چنانچه شما هم یکی از شرکت کنندگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش می باشید خرید این مجموعه ها کمک بزرگی در موفقیت شماست

ردیف

نام آزمون و رشته

قیمت

حجم فایل

دانلود

1

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نمونه سوالات عمومی

2 هزار تومان

402KB

2

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – آموزگار دوره ابتدایی

2 هزار تومان

204KB

3

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – آموزگار توانبخشی استثنایی

2 هزار تومان

233KB

4

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – دبیر ورزش

2 هزار تومان

241KB

5

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز کامپیوتر

2 هزار تومان

259KB

6

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز حسابداری

2 هزار تومان

272KB

7

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز ماشینهای کشاورزی

2 هزار تومان

268KB

8

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز مکانیک خودرو

2 هزار تومان

271KB

9

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز نقشه کشی معماری

2 هزار تومان

198KB

10

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز ساخت و تولید

2 هزار تومان

242KB

11

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری

2 هزار تومان

206KB

12

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز صنایع غذایی

2 هزار تومان

190KB

13

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز صنایع شیمیایی

2 هزار تومان

327KB

14

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز طراحی و دوخت

2 هزار تومان

201KB

15

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز تاسیسات

2 هزار تومان

289KB

16

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – هنرآموز امور زراعی و باغی

2 هزار تومان

284KB

17

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – کارشناسی آمار

2 هزار تومان

267KB

18

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – کارشناسی فناوری IT

2 هزار تومان

243KB

19

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – کارشناس امور حقوقی

2 هزار تومان

328KB

20

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نمونه سوالات آزمون عمومی

2 هزار تومان

263KB

21

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نمونه سوالات آزمون تخصصی -پرورشی

2 هزار تومان

274KB

22

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نمونه سوالات آزمون عمومی

2 هزار تومان

238KB

23

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – جزوه عمومی (کلیه رشته ها) – زبان و ادبیات فارسی—136 صفحه

2 هزار تومان

3.73MB

24

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نکات کلیدی و سوالات (مشاوره تحصیلی) – روشها و فنون راهنمایی در مشاوره- 68 صفجه

3 هزار تومان

633KB

25

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نکات کلیدی و سوالات (مشاوره تحصیلی) – گامی در مسیر تربیت اسلامی

3 هزار تومان

527KB

26

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نکات کلیدی و سوالات (مشاوره تحصیلی) – نظریه های مشاوره و روان درمانی- 56 صفحه

3 هزار تومان

524KB

27

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نکات کلیدی و سوالات (آموزگار دوره ابتدایی) – روانشناسی تربیتی- 74 صفحه

3 هزار تومان

639KB

28

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – جزوه تخصصی و سوالات تالیفی (آموزگار دوره ابتدایی) – کلیات روشها و فنون تدریس – 133 صفحه

3 هزار تومان

1020KB

29

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش – نکات کلیدی و سوالات (آموزگار توانبخشی استثنایی) – روانشناسی کودکان استثنایی

3 هزار تومان

575KB

, , ,

تحقیق بررسي رابطه فرهنگ سازماني و فناوري اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

 

 

پایان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و فناوري اطلاعات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران
فهرست:
    * فصل اول  كليات پژوهش
*  مقدمه
*  بيان مسئله
*  اهميت ضرورت پژوهش
*  انگيزه پژوهش
*  هدف پژوهش
*  سوال پژوهش
*  تعاريف عملياتي

    * فصل دوم  ادبيات و پيشينه پژوهش
*  مباني نظري پژوهش
*  فرهنگ سازماني
*  تعاريف فرهنگ سازماني
*  اهميت فرهنگ سازماني
*  خصوصيات فرهنگ سازماني
*  منابع فرهنگ
*  شيوه پيدايش فرهنگ
*  انواع فرهنگ سازمان
*  رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي
*  رابطه فرهنگ و ساختار سازمان
*  فرهنگ سازماني و توسعه
*  نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش
*  رابطه فناوري و فرهنگ
*  رابطه فرهنگ و مديريت
*  رابطه فرهنگ و رفتار سازماني
*  كاركرد فرهنگ سازمان
*  زنده نگه داشتن فرهنگ
*  عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني
*  تغيير فرهنگ سازماني
*  فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار
*  الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني
*  الگوي آجيل پارسونز
*  الگوي اوچي
*  الگوي پيترز و واترمن
*  الگوي ليت وين و اترينگر
*  الگوي كرت لوين
*  الگوي منوچهر كيا
*  فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي
* به فناوري اطلاعات و ارتباطات و
*  كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  پول الكترونيك
*  تجارت الكترونيك
*  دولت الكترونيك
*  نشر الكترونيك
*  پارك هاي فناوري
*  شهر اينترنتي
*  دهكده جهاني
*  شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  استفاده رايانه و مديريت فايل Windows
*  واژه پردازها Word
*  صفحه گسترها Excel
*  بانك اطلاعاتي Access
*  ارائه مطلب Power point
*  اينترنت Internet
*  ظهور اينترنت
*  اينترنت چيست
*  شبكه عنكبوتي جهاني
*  موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات
*  فناوري پوش
*  ارتباطات شبكه اي
*  راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات
*  توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي
*  نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي
*  نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور
* سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد
*  تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات
*  نظم نوين اطلاعات و ارتباطات
*  فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده
*  مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
*  نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان
*  فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه
*  فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا
*  مديريت فناوري اطلاعات IT
*  پيشينه پژوهش
*  پژوهش هاي داخل كشور
*  پژوهش هاي خارج كشور

  * فصل چهارم تجزيه و تحليل داده هاي آماري
*  مقدمه
*  اطلاعات عمومی
*  توصيف داده ها
*  تحليل داده ها

    * فصل پنجم بحث و نتيجه گيري
*  بحث و نتيجه گيري
*  تفسير سوال اصلي پژوهش
*  تفسير سوالات فرعي پژوهش
*  تفسير سوال فرعي اول پژوهش
*  تفسير سوال فرعي دوم پژوهش
*  تفسير سوال فرعي سوم پژوهش
* نتيجه كلي
*  محدوديتها و مشكلات پژوهش
*  پيشنهادهاي پژوهش
*  خلاصه پژوهش

* منابع و مآخذ
* فهرست منابع فارسي
* فهرست منابع لاتين
* ضمايم
* پرسشنامه فرهنگ سازماني
* پرسشنامه فناوري اطلاعات

چكيده

فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.
روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است، جامعه آماري كليه كاركنان اداري آموزش و پرورش به تعداد 2659 نفر داراي تحصيلات ديپلم تا دكتري در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 330 نفر انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازماني بر مبناي ويژگيهاي هفت گانه رابينز و پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مبناي مهارتهاي هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي فرهنگ سازماني 90/0 و اعتبار پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 86/0 تعيين گرديده است.
براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤالهاي علاوه بر آمار توصيفي، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خي دو و آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:
1-    بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
2-    ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان سازمان پايين مي باشد.
3-    بين ويژگيهاي فرهنگ سازماني (نوآوري و ريسك پذيري، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبي) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود دارد ولي بين سه ويژگي ديگر از ويژگيهاي فرهنگ سازماني (شامل توجه به جزئيات، نتيجه محوري و ثبات و حفظ وضع موجود) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود ندارد.
4-    ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد يكسان مي باشد.

170 صفحه