برچسب / آموزش squash

  •   شامل چهار فصل به همراه چند فیلم آموزشی اسکواش اسلاید شو و چند انیمیشن Flash می باشد. این پروژه به همراه مستندات می باشند و قالب مستندات Word Doc است. دانلود نمونه پروژه   Source + MMB + WORD + EXE

    بیشتر