برچسب / آناتومی ماهی

  • خرداد ۱۰, ۱۳۹۲ - admin

    پروژه قزل آلای رنگین کمان

    مقدمه رشد بی رویه جمعیت در سالهای اخیر و نیاز مبرم به تهیه مواد غذایی از یک طرف و رو به اتمام بودن منابع غذایی قابل دسترس از طرف دیگر توجه به این موضوع که در حال حاضر بسیاری از مردم دنیا با کمبود مواد غذایی روبرو می باشند باعث شده در کشور ما نیز […]

    بیشتر