برچسب / آنالیز شکست و خرابی

  • اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۲ - admin

    آنالیز حالات بالقوه شکست و خرابی

    کاربرد FMEA 18 FMEA در هر یک از شرایط زیر اجرا می شود 18 7-2مراحل تهیه FMEA 19 تعریف سیستم 1-3 23 3-3خروجی System-FMEA 24 3-6حالات بالقوه خرابی 25 3-7آثار بالقوه خرابی 25 3-9علل بالقوه خرابی 26 جدول 2-1 راهنمای رتبه بندی شدت 27 3-10وقوع 28 جدول 2-2 راهنمای انتخاب رتبه وقوع 28 3-11کنترلهای جاری […]

    بیشتر