برچسب / آهنگری محصول نیمه تمام

  • اسفند ۳۰, ۱۳۹۱ - admin

    پروژه بررسی سوپر آلیاژها

      فهرست فصل اول 8 مقدمه 8 مقدمه 9 1-1- معرفي و به كار گيري سوپر آلياژها 9 1-2- مروري كوتاه بر فلزات با استحكام در دماي بالا 10 1-3- اصول متالورژي سوپر آلياژها 11 1-4- بعضي از ويژگيها و خواص سوپر آلياژها 13 1-5- كاربردها 14 فصل دوم 16 انتخاب سوپر آلياژها 16 2-1- […]

    بیشتر