برچسب / آهن غیر آلی

  • خرداد ۲۸, ۱۳۹۲ - admin

    جایگاه آهن در بدن انسان

    مقدمه  در بين فلزات ضروري براي زندگي آهن فراوانترين و مهمترين است که در تعداد بسيار زيادي از واکنش هاي بيوشيمي مصرف مي شود. آهن وقتي با پورفيبرين ترکيب و داخل پروتين مناسب قرار گرفت . نه تنها بطور برگشت پذيري با اکسيژن پيوند مي يابد و بلکه در تعدادي از واکنش هاي حياتي اکسيد […]

    بیشتر