برچسب: آهن

تحقیق بررسی عناصر شیمیایی

پایان نامه بررسی عناصر شیمیایی 168 صفحه و کامل می باشد   تاریخچــه: (آنگلوساکسون: Siolfur, Seolfor لاتین: نقره (Argentom). نقره از زمان‌های قدیم شناخته شده بوده است و در کتاب انجیل عهد عقیق به...