برچسب / ابزار تراشکاری

  • اسفند ۳۰, ۱۳۹۱ - admin

    پروژه بررسی اصول تراشکاری

      فهرست تراشكاري 3 انواع ماشينهاي تراش : 9 افزارهاي تراشكاري – رنده تراش 11 فرم لبه برنده افزار : 12 انواع رنده هاي تراشكاري : 14 نكات مهم در بستن رنده هاي تراشكاري 15 سرعت برش: 20 محاسبات زمان در تراشكاري: 22 معرفي قطعاتي از ماشين تراش: 29 فرم تراشي و آج زني : […]

    بیشتر