دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروژه بررسی اصول تراشکاری

  فهرست تراشكاري 3 انواع ماشينهاي تراش : 9 افزارهاي تراشكاري – رنده تراش 11 فرم لبه برنده افزار : 12 انواع رنده هاي تراشكاري : 14 نكات مهم در بستن رنده هاي تراشكاري 15 سرعت برش: 20 محاسبات زمان […]

7000تومان توضیحات بیشتر