برچسب / ابزار روابط عمومی

  • فروردین ۲۷, ۱۳۹۲ - admin

    روابط عمومی در ایران و جهان

    پيشگفتار: شايد سخن گفتن مکرر درباره اهميت کار روابط عمومي از يک سو و مشکلات و ضعف ها و ناتواني هاي روابط عمومي موجود از سوي ديگر در نگاه اول ملال اور به نظر برسد اما بي ترديد ارائه الگوي مناسب براي توسعه روابط عمومي در ايران مستلزم برسي و کنکاش در ان و بهره […]

    بیشتر