برچسب: ابزار و وسايل كتابت در دوران اسلام

کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران

  کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و علت افول کتابخانه ها خلاصه با توجه به اهميت كتاب و كتابخانه در جهان اسلام، كه ناشي از تعاليم اين مكتب...