برچسب / اتصالات عناصر پیش ساخته

  • ساختمان های پیش ساخته: اگر چه ما از دیر باز به نفوذ فنون در سایر زمینه نای زندگی انس گرفته ایم، ولی نفوذ فنون به عرصه معماری هنوز موجب نگرانی معماران می باشد و این سوال را برای انان مطرح می کند که ایا طرح ریزی عقلانی و عینی و استفاده از سیستم های فنی […]

    بیشتر