برچسب / اتوماسیون

  •   فهرست مطالب فصل اول: 8 کنترل چيست؟ 9 1-1- خودکارسازي (اتوماسيون) 10 کنترل اتوماتيک 11 ورودي‌ها 12 خروجي‌ها 13 بخش پردازشگر يا بلوک کنترل 13 1-2- سيستم‌هاي ديجيتال و انالوگ 15 کنترل انالوگ 16 کنترل ديجيتال 17 1-3- انواع فرايندهاي صنعتي 18 فرايند هاي پيوسته 18 فرايند مرحله‌اي 19 توليد گام به گام 19 […]

    بیشتر