برچسب: اثرات ضد میکروبی گیاه

بررسی گیاهان دارویی

 مقدمه استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي...