برچسب: اثربخشی

رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس راهنمايي

رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس  راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد در سال تحصيلي 83-1382 مقدمه مديريت اثربخش احتمالا عامل اصلي در کشورهاي توسعه يافته و مورد نيازترين عامل...