برچسب / اثربخشی

  • رابطه بين عزت نفس مديران و اثر بخشي آنان در مدارس  راهنمايي ناحيه 2 شهر مشهد در سال تحصيلي 83-1382 مقدمه مديريت اثربخش احتمالا عامل اصلي در کشورهاي توسعه يافته و مورد نيازترين عامل براي کشورهاي در حال توسعه است.    هر سازماني براي تحقق هدف يا هدفهايي بوجود مي آيد و تمامي کارکردها و […]

    بیشتر