برچسب: اثر ازن بر سلامتی

نقش آلاینده ها در ایجاد بیماریهای جسمی روحی و راهکارهای پیشگیری از آن

مقدمه آلودگی هوا و تأثیراتی که بر روی سلامتی جسم و روان انسان دارد یکی از مهمترین و جدیدترین معضلاتی است که انسان امروزه با آن دست به گریبان است. و اکنون ما در...