نوشته‌ها

دانلود طرح توجیهی همبرگر

مقدمه :
همبرگر يكي از فراورده هاي گوشتي بوده آه از طريق فرمولاسيون و اختلاط مواد اوليه مجار حاصل مي شود . فرآيند تهيه همبرگر آاملاً ساخته شده بوده و مهمترين مرحله آن آماده سازي مواد و اختلاط آنها مي باشد . نكته بسيارمهم در مورد صنايع غذايي و به ويژه همبرگر آه داراي مصرف عمومي بوده ، رعايت بهداشت و آنترل آيفيت است. جهت آنترل آيفيت صحيح بايد مواد اوليه ، مراحل مختلف فرايند توليد و در نهايت محصول بطور مستمر و مطابق استاندارد آزمايش و بررسي شوند . وضعيت محصول از لحاظ ارزش غذائي ، بهداشت و قيمت تمام شده در ارتباط مستقيم با مواد اوليه مي باشد ، هر يك از مواد اوليه نقش خاصي درمحصول ايفا نموده ،بنابراين انتخاب نوع و ميزان مصرف آن بايستي دقيق انجام شود. ترآيب درصد مواد مصرفي با توجه به حدود استاندارد و نيز سليقه مصرف آنندگان تعيين مي شود . نحوه انجام صحيح فرايند تهيه همبرگر تا حد زيادي وابسته به انتخاب دستگاه هاي مناسب و آار آمد است. اصولاً ماشين آلاتي آه درصنايع غذايي استفاده شده مي بايست از جنس فولاد ضد زنگ بوده و درطراحي و ساخت آن نكات بهداشتي را آاملاً در نظر داشت. هر واحد توليدي علاوه بر تجهيزات خط توليد ، نيازمند تاسيسات بنيادي و اوليه ازقبيل آب ، برق ، گرمايش ، سرمايش و … بوده آه مي بايست متناسب با ظرفيت توليد واحد و تجهيزات خط توليد انتخاب شوند . جهت انجام فرايند توليد و نيز خدمات پشتيباني نياز به سالن و ساختمان بوده آه مساحت آنها با توجه به اصول مهندسي صنايع تعيين مي
گردد .

اهداف طرح :
هدف اصلی طرح رقابت با ديگر توليدکنندگان همبرگر و صنايع غذاهای نيمه آماده می باشد. هجوت از آنجايی که در کشور صنعت همبرگر سازی نسبت به ديگر کشورها از کمتری برخوردار است و کيفيت و بهداشت بيشتر محصولات توليدی در کشور بسيار پايين تر از حد استاندارد می باشد بر اين شديم تا بتوانيم تا صنعت همبرگر سازی را حد استاندارد با اين طرح بالا برده و خدمتی نه چندان بزرگ به ديگران انجام دهيم . پ از آنجايی که همبرگر غذای نيمه آماده و نسبتا سريع آماده ميشود س برای کارکنانی که وقت کافی برای درست کردن غذاهای مفصل ندارند مفيد می باشد به شرط اينکه از کيفيت و طمع خوبی برخوردار باشد تا مشتری ترغيب بشود تا باز هم در زمان های کوتاه از همبرگر استفاده کند ، نه غذاهای آماده ديگر ! اين غذا نيز می تواند در مدارس و دانشگاه ها ، پادگان ها و … به راحتی توليد شود، همانطور که در بيشتر دانشگاه ها از جمله دانشگاه پيام نور کرمانشاه اين غذا با کيفيت بسيار پايين در دسترس دانشجويان قرار می گيرد که اين امر سبب نارضايتی دانشجويان می شود . هدف اين است که اين رضايت تا حد استاندارد بالا برود و نيز با  توليد انبوه اين محصول قيمت اين صنعت غذايی تا حدودی پايين آمده و به راحتی در دسترس کليه اقشار جامعه قرار گيرد .

چرخ گوشت :
گوشت منجمد با استخوان ابتدا قصابي شده و سپس چرخ مي شود . چرخ گوشت هايي آه در صنعت بكار برده مي شوند مقاوم بوده و داري چندين تيغه و پنجره هستند. قطر سوراخ هاي صفحه مشبك چرخ گوشت بين ١ تا ٢٠ ميليمتر مي باشد . چرخ گوشتهاي جديد مجهز به تجهيزاتي براي جدا نمودن غضروف و تكه هاي غير قابل چرخ شدن هستند . نكته قابل توجه اين است آه آليه قطعات چرخ گوشت بايد قابل پياده آردن باشند تا براحتي بتوان آنها را شستشو و ضد عفوني آرد .
٧/ با توجه به ظرفيت دو تن در روز توليد همبرگر توان مصرفي آن معادل ٥ آيلووات بوده و چرخ گوشت مورد نظر مجهز به بالابر مي باشد .

59 صفحه