دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود طرح توجیهی فیلمبرداری

    در مورد طرح جاری 4 الف ) گروه: 6 ب) خط 7 ج) حرکت 8 د) رنگمایه 8 هـ) عمق 9 ۱) پرسپکتیو گروه 9 ۲) پرسپکتیو خط 10 ۳) پرسپکتیو رنگمایه 10 ۴) وضوح قیاسی 10 فیلم […]

10500تومان توضیحات بیشتر