پروژه بررسی جغرافیای روستایی

بازدید: 94  پروژه و پایان نامه ای در زمینه بررسی بافت و معماری و همچنین جغرافیای انسانی و جمعیتی روستای هلال موقعیت جغرافیایی : روستای هلالی از روستاهای دهستان ریوند واقع در بخش مرکزی...