برچسب: بهره وری

مقاله ای با موضوع تکنیک های جدید کارآفرینی

بازدید: 123  تکنيک اين موضوع شباهت به ايده و طرح دارد. اما در اين روش ها با استفاده از ديگر عوامل و ساختارها به فکر ترقی و پيشرفت هستيم. تکنيک های انواع و اقسام...

مقاله نيروي انساني و بهره وري كسب و كار

بازدید: 161عنوان: نيروي انساني و بهره وري كسب و كار مقدمه: امروزه از تاكيد بر سرمايه گذاري بر روي سرماية فيزيكي و مادي در كار كاسته شده و بر سرمايه گذاري انساني تاكيد بيشتري...