برچسب / دانلود کارآموزی مخابرات

  • فهرست فصل اول -اشنایی با مکان کاراموزی -تاریخچه مخابرات -مخابرات در جهان -مخابرات در ایران -بخش های مختلف یک مرکز مخابراتی – سالن دستگاه PCM – (117)MDF – -اتاق کابل -دیزل ژنراتورو اتاق باطری -چگونگی برقراری ارتباط بین دو مشترک فصل دوم -اشنایی با بخش دیتا – معرفی سرویس های دیتا MPLS – PTP – […]

    بیشتر