برچسب: شغل دولتی

آشنايي با شغل خبرنگاري

بازدید: 281آشنايي با شغل خبرنگاري 1-   عنوان شغل:  خبرنگاري 2-  تعريف شغل: منظور از خبرنگاري يعني تهيه ي خبر و گزارش يك رويداد به طوري كه واقعي و عيني بودن خبر مشخص باشد را...

آشنایی با شغل قضاوت

بازدید: 409آشنايي با شغل قضاوت 1- عنوان شغل : قضاوت 2- تعريف شغل : مجموعهاي از مهارتها و قابليتهاي فردي جهت حل منازعات و در گيريها و مشكلات جامعه 3- شرح وظايف اصلي شغل...